Interesne skupine

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet ima 40 članov, ki so organizirani v petih interesnih skupinah po posameznih področjih. Interesne skupine lahko oblikujejo stališča do posameznih zadev, ki so na dnevnem redu sej Državnega sveta ali njegovih komisij. Vsaka interesna skupina izvoli izmed sebe vodjo, ki vodi in organizira delo ter sklicuje in vodi njene seje.

Interesna skupina delodajalcev

Člani:
Mitja Gorenšček
Igor Antauer (vodja)
Jože Smole
mag. Marija Lah

Sekretar interesne skupine: Nataša Terzić,  tel.: 01 478 9800

Interesna skupina delojemalcev

Člani:
Oskar Komac
Lidija Jerkič  (vodja)
Ladislav Rožič
Branimir Štrukelj

Sekretarka interesne skupine: Mateja Faletič,  tel.: 01 478 9965

Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Člani:
Branko Tomažič  - predstavnik kmetov
Cvetko Zupančič - predstavnik kmetov
Bojana Potočan  (vodja) - predstavnica samostojnih poklicev
Alojz Kovšca - predstavnik obrtnikov

Sekretarka interesne skupine: mag. Eva Obreza Modic tel.: 01 478 9808

Interesna skupina negospodarskih dejavnosti

Člani:
prof. dr. Matjaž Gams - predstavnik raziskovalne dejavnosti
Danijel Kastelic - predstavnik socialnega varstva
Tone Hrovat - predstavnik vzgoje in izobraževanja
mag.Peter Požun  - predstavnik za področje zdravstva
prof. dr. Branka Kalenić Ramšak (vodja) - predstavnica univerz, visokih in višjih šol
Janoš Kern - predstavnik kulture in športa

Sekretarka interesne skupine: Neža Dular,  tel.: 01 478 9819

Interesna skupina lokalnih interesov

Dejan Crnek - 1. volilna enota (Ljubljana)
Franci Rokavec - 2. volilna enota (Kamnik)
Željko Vogrin - 3. volilna enota (Maribor)
Milan Ozimič  (vodja) - 4. volilna enota (Slovenska Bistrica)
mag. Marko Zidanšek - 5. volilna enota (Celje)
Franjo Naraločnik - 6. volilna enota (Velenje)
Rajko Fajt - 7. volilna enota (Ptuj)
Branko Šumenjak - 8. volilna enota (Ljutomer)
mag. Igor Velov - 9. volilna enota (Kranj)
Bogomir Vnučec - 10. volilna enota (Jesenice)
dr. Marjan Maučec - 11. volilna enota (Murska Sobota)
Tomaž Horvat - 12. volilna enota (Nova Gorica)
Bojan Režun - 13. volilna enota (Tolmin)
Bojan Kekec - 14. volilna enota (Novo mesto)
Samer Khalil - 15. volilna enota (Črnomelj)
Davorin Terčon - 16. volilna enota (Sežana)
mag. Miroslav Ribič - 17. volilna enota (Logatec)
Boris Popovič - 18. volilna enota (Koper)
Franc Golob - 19. volilna enota (Slovenj Gradec)
Srečko Ocvirk - 20. volilna enota (Krško)
Matjaž Švagan - 21. volilna enota (Trbovlje)
Dušan Strnad - 22. volilna enota (Grosuplje)

Sekretarka interesne skupine: Meta Štembal,  tel.: 01 478 9807

Copyright 2018, Vse pravice pridržane