Mednarodna dejavnost

Tiskalniku prijazna oblika

Državni svet sodeluje v številnih povezavah na mednarodnem področju. Je ustanovni član Združenja evropskih senatov, ki povezuje druge zbornice evropskih parlamentov. Leta 2002 je združenje predsedoval Državni svet in v istem letu v Ljubljani organiziral 3. srečanje Združenja evropskih senatov. Tema srečanja je bila dvodomnost - demokracija in vloga civilne družbe. Prav tako je v letu 2017 organiziral 18. srečanje Združenja evropskih senatov na temo tesnejše povezave z državljani EU - soočanje drugih domov z izzivi časa.

Predsednik Državnega sveta sodeluje tudi na sestankih predsednikov parlamentov Avstrije, Češke, Madžarske, Poljske, Slovaške in Slovenije v okviru regionalnega partnerstva in konferenc predsednikov evropskih parlamentov.

Državni svet se povezuje z drugimi zgornjimi zbornicami tudi prek različnih bilateralnih stikov v okviru neformalnih sestankov in uradnih obiskov. Namen teh srečanj je krepitev in nadgradnja odnosov Slovenije z drugimi državami, izmenjava izkušenj ter krepitev vloge drugih domov in njihova promocija.

V zvezi s številnimi uradnimi obiski predstavnikov zgornjih domov v Državnem svetu in predstavnikov Državnega sveta v drugih državah je Državni svet znan kot pomembna in ugledna institucija na mednarodni ravni.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane