89. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
22. 6. 2022 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o Svetu za invalide Republike Slovenije - zakonodajna iniciativa

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane