Zborniki s posvetov

Tiskalniku prijazna oblika

2022: Kulturna dediščina v razvojnih programih  2021-2027

2022: "Quo vadis, Slovenija?"

 

2020: Pokrajine v Sloveniji

 

2019: Izzivi na področju izvajanja dimnikarskih storitev

2019: 70 let zveze Nato in 15 let članstva Slovenije v zvezi Nato

2019: Naslovimo prekarnost za boljši jutri

2019: V preteklosti onesnažena območja: kako naprej?

2019: V iskanju zgodbe Poljaka v izgnanstvu: Emil Korytko (1813-1839) v Ljubljani

2019: Ureditev področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve

 

2018: Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe

2018: Razmišljanja o vprašanjih ob iztekanju življenja

 

2014: 150 let sokolstva v Sloveniji (1863-2013)

2014: Kaj kultura praznuje? Vloga ljubiteljske kulture

 

2013: Delovanje javnih zavodov

2013: Kultura včeraj, danes, jutri

 

2012: Premislimo Slovenijo

2012: Diskriminacija starejših

2012: Energetska prihodnost Slovenije

 

2011: Slovenija in uveljavitev zaščitne klavzule na Primorskem

2011: Trajnostni razvoj kot načelo vzgoje in izobraževanja pri likovni in glasbeni vzgoji ter filozofiji

2011: 5. slovenski forum športa za vse

2011: Zagovorništvo starejših

 

2010: Gozd in les - razvojna priložnost Slovenije

2010: Čas je za spremembe v urejanju prostora

2010: Športna rekreacija danes in jutri

2010: Nacionalna strategija razvoja energetike na področju tekočih goriv v okviru Zelene knjige

2010: Kaj lahko pričakujemo od centrov odličnosti?

 

2009: O slovensko italijanskih odnosih in odnosu države Slovenije do svojih rojakov v sosednjih državah

2009: O argumentaciji in retoriki v političnem in javnem prostoru

2009: Sistemske spremembe na področju institucionalnega varstva starejših v Sloveniji

2009: Izvori slovenske ustave

2009: Otrok v vrtincu odločitev institucij

 

2008: Ohranitev kraške krajine kot razvojna priložnost Krasa

2008: Na križišču V. in X. vseevropskega koridorja: priložnosti in nevarnosti za Slovenijo

 

2007: Plinski terminali v tržaškem zalivu: da ali ne?

2007: Kako narediti institucije prijaznejše starejšim?

2007: Kako narediti to državo varno za otroke?

2007: V pričakovanju novega nacionalnega programa za kulturo

2007: Vseživljenjsko izobraževanje in aktivno staranje

2007: Podnebne spremembe in vplivi na razvoj turizma

2007: Prodaja državnega premoženja

2007: Javna predstavitev mnenj o privatnem šolstvu v Republiki Sloveniji

2097: Trajnostni razvoj in slovenska stvarnost - I

2007: Trajnostni razvoj in slovenska stvarnost - II

2007: Pomen in vloga dvodomnosti

 

2006: Žrtve vojne in revolucije

2006: Problematika drog v Sloveniji

2006: Globalna varnost v turizmu v Sloveniji

 

2004: Usmerjanje oseb s posebnimi potrebami in vključevanje v programe

2004: Koroški vestnik: 50 let Avstrijske državne pogodbe

Copyright 2018, Vse pravice pridržane