Posveti, konference in predavanja

Tiskalniku prijazna oblika

Pravilnik_o_organizaciji posvetov in drugih dogodkov v Državnem svetu


POSVET: 4. konferenca ob svetovnem dnevu varnosti hrane 2022 - 07.06.2022

POSVET: Kako v šoli spodbujati razvoj narodne in nacionalne identitete pri mladih? - 27.05.2022

POSVET: Odgovornost za blaginjo - 16.05.2022

POSVET: Odprava prekarnosti na ravni mestnih občin - 12.05.2022

POSVET: Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (LEADER/CLLD) danes in jutri - 20.04.2022

POSVET: Implementacija ustavnega zakona o razvoju slovenskega znakovnega jezika - 25.03.2022

POSVET: Profesionalizacija zakonitega lobiranja - 25.02.2022

POSVET: Kulturna dediščina v razvojnih programih 2021-2027 - 14.02.2022

POSVET: V čast in spomin prof. dr. Lovru Šturmu - 25.01.2022

SIMPOZIJ: »QUO VADIS, SLOVENIJA?«, Refleksije ob tridesetletnici samostojne in neodvisne slovenske države - 20.01.2022

POSVET: Dostopen in vzdržen javni zdravstveni sistem do 2030 - vidik pacienta - 14.01.2022

POSVET: Prehranska varnost kot strateška dobrina - 17.12-2021

POSVET: Posvet o vojnih grobovih, pokopališčih in grobiščih - 28.10.2021

POSVET: Predstavitev predloga sprememb volilnega sistema za volitve v Državni zbor - 21.10.2021

POSVET: Mesto kinologije v sodobni družbi - problemi in izzivi - 07.10.2021

JAVNA RAZPRAVA: Visokošolski prostor v navezavi z begom kadra in izvajanjem razvojnih projektov v prostoru severovzhodne Slovenije - 30.09.2021

POSVET: PRENOS DSM DIREKTIVE (EU) 2019/790 in DIREKTIVE O RETRANSMISIJI (EU) 2019/789 - 14.09.2021

MEDNARODNA KONFERENCA: Navidezna sprava - tranzicijski procesi v srednji in vzhodni Evropi v primerjalni perspektivi - 23.08.2021

40. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport - 28.06.2021

POSVET: Pravica oseb s težavami v duševnem zdravju do osebne asistence - 21.06.2021

POSVET: 3. konferenca ob Svetovnem dnevu varnosti hrane 2021 - 07.06.2021

SIMPOZIJ: 30 let uveljavljanja svobode veroizpovedi v Republiki Sloveniji - 18.05.2021

POSVET: Pogoji, ki jim more biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini - 07.05.2021

POSVET: Posvet o položaju študentov v Sloveniji - 21.04.2021

POSVET: Invazivne tujerodne vrste v gozdovih - Medsektorski izzivi in priložnost pri njihovem upravljanju - 24.09.2020

POSVET: »Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija« - 18.09.2020

POSVET: Svetovni dan varnosti hrane 2020 - 08.06.2020

POSVET: Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ukrepov - 05.06.2020

POSVET: Finančni položaj slovenskih občin - 06.03.2020

POSVET: Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb - je zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam - 30.01.2020

POSVET: Pokrajine v Sloveniji - 17.10.2019

POSVET: Uresničevanje človekovih pravic invalidov - 27.06.2019

POSVET: Javno in zasebno šolstvo - 19.06.2019

POSVET: Energetska politika v Sloveniji - trenutno stanje in trendi - 18.06.2019

POSVET: Prikaz sistema študentskega dela in njegov vpliv na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in proračuna - 10.06.2019

OKROGLA MIZA: IZBOLJŠANJE VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V SLOVENIJI: s sistemskim pristopom do preprečevanja vožnje pod vplivom alkohola - 03.06.2019

POSVET: Izzivi na področju dimnikarskih storitev - 31.05.2019

PREDSTAVITEV RESOLUCIJE: "Naša hrana, podeželje in naravni viri po 2021" in sprememb zemljiške politike - 28.05.2019

POSVET: Znakovni jezik za vse - 23.05.2019

OKROGLA MIZA: Omejevanje medijske svobode in pritiski na slovenske novinarje - 13.05.2019

POSVET: Prleška düša kot uvod v razpravo o Martinu Kojcu - 24.04.2019

POSVET: Naslovimo prekarnost za boljši jutri - 19.04.2019

OKROGLA MIZA: Vloga šole danes in jutri - 18.04.2019

POSVET: Od monopola do konkurence - 15.04.2019

POSVET: V preteklosti onesnažena območja: Kako naprej? - 12.04.2019

POSVET: So priložnosti svetovnega dneva čebel res izkoriščene? - 11.04.2019

POSVET: 70 LET zveze NATO in 15 let članstva Slovenije v zvezi NATO - 04.03.2019

POSVET: Ekološko + lokalno = Idelano - 11.03.2019

POSVET: Evropski pogled na sistemske rešitve problematike CHF kreditov - 04.03.2019

Predstavitev predloga nove Resolucije o strategiji nacionalne varnosti RS - 26.02.2019

POSVET: Mednarodni strokovni posvet o postu - 22.02.2019

POSVET: Dvojezično šolstvo - pogled z več zornih kotov - 14.02.2019

POSVET: Ureditev področja ravnanja z odpadki: od urgentne do sistemske ureditve - 13.02.2019

POSVET: Gospodarska diplomacija – mali igralci na globalnem trgu: primer Slovenije in Nizozemske - 25.01.2019

POSVET: Vpliv politike na vodenje in upravljanje javnih zdravstvenih zavodov v Republiki Sloveniji - 11.12.2018

POSVET: Pomanjkanje kompetenc na trgu dela v RS za uspešno trajnostno gospodarsko rast - 04.12.2018

12. konferenca Slobiom - 29.11.2018

KONFERENCA: Temna stran meseca II: soočenje in refleksija 20 let kasneje - 2. dan - 14.11.2018

KONFERENCA: Temna stran meseca II: soočenje in refleksija 20 let kasneje - 13.11.2018

POSVET: Spoštovanje principa subsidiarnosti v Evropski uniji in Sloveniji - 12.11.2018

POSVET: Prihodnost poklicnega izobraževanja - sodelovanje šole, lokalnega okolja in delodajalcev v industriji 4.0 - 08.11.2018

POSVET: Povezani v izobraževanju za naravovarstvo - 25.10.2018

POSVET: Ob izidu zbornika ŽupanJA - 18.10.2018

OKROGLA MIZA:Slovenska vojska danes in v prihodnosti - 17.10.2018

7. strateška konferenca Vrednost inovacij - Brez predaha za zdrav jutri - 09.10.2018

POSVET: Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe - 27.09.2018

POSVET: Financiranje slovenskih občin - 24.09.2018

PREDAVANJE: Uporaba industrijskih in medicinskih robotov ter priložnosti za razvoj teh tehnologij - primer Japonske - 17.09.2018

POSVET: 25. 5. - evropski dan D za varstvo osebnih podatkov - 25.05.2018

POSVET: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda? - 24.05.2018

OKROGLA MIZA: Za večjo varnost kolesarjev v Sloveniji - 17.05.2018

POSVET: Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri - 23.04.2018

POSVET: Doprinos fundacij k razvoju Slovenije - 19.04.2018

POSVET: Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje - 18.04.2018

POSVET: Interdisciplinarni inženirski problemi in predlogi rešitev pri gradnji dvotirne železnice Koper-Divača - 16.04.2018

POSVET: Problematika delovno-pravnega položaja pripadnikov Slovenske vojske v luči stanja v Slovenski vojski - 09.04.2018

POSVET: Ekološko kmetovanje za bolj zdravo življenje - 27.02.2018

POSVET: Predlog novega zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti - 14.02.2018

Javna predstavitev in posvet o desetih zahtevah za družbeno odgovornost - 01.02.2018

Copyright 2018, Vse pravice pridržane