62. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika

62. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Predlog dnevnega reda:

1.  Predlog Zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah (ZIDRRPG), EPA 2117 – VIII, druga obravnava
    Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora.  
    Mnenje Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora. 

2.  Osmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, EPA 2012 - VIII
    Poročilo je objavljeno na spletnih straneh Državnega zbora.
    Pripombe Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije so objavljene na spletnih straneh Državnega zbora.   

3.  Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih – zakonodajna iniciativa
    Pobuda državnega svetnika Marjana Maučeca
    Sklep predsedstva SOS

4.  Pobude in vprašanja

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

Copyright 2018, Vse pravice pridržane