Statistični podatki

Tiskalniku prijazna oblika

Mandat 2017-2022

 

 

Statistični podatki glede pristojnosti aktualnega mandata Državnega sveta (12. 12. 2017 – december 2022)

Pristojnosti/leto

2018 2019 2020 2021* 2022 skupaj

Zakonodajne iniciative

4 9 12 5 6 36

Zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti

1 2 3** 1 4 10

Vprašanja in pobude državnih svetnikov (98. člen)

45 83 59 84 45 316

Sprejete zahteve za odložilni veto)

2 10 1 3 2 18

* stanje na dan 8. 6. 2022

** Leta 2020 so bile sprejete 3 zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti, vendar je bila Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20), ki je bila sprejeta na 31. seji Državnega sveta 1. 7. 2020, zaradi sprejetega novega Gradbenega zakona (v katerem so bili upoštevani pomisleki Državnega sveta glede ustavnosti in zakonitosti),  na 47. seji Državnega sveta 26. 1. 2022, umaknjena.
 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane