75. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
22. 6. 2022 - 14:50
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Skupno letno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2021, EPA 2692 - VIII

2.   Letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto 2021, EPA 2504 - VIII

3.   Letno poročilo o delu Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije za leto 2021, EPA 2508 - VIII

 4.   Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane