Predlog novega zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika

V dvorani Državnega sveta RS je bil 21. septembra 2021, posvet, namenjen razpravi o novem zakonu o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki je v postopku.

Razpravljali so o ključnih konceptih, problemih, dogovorjenih in odprtih členih zakona. Predstavniki civilne in strokovne sfere so podali pripombe in s tem pripomogli k oblikovanju kakovostnega zakona. Na posvetu sta civilna in strokovna sfera imeli prednost pred institucionalno: govorili so o tem, kaj je dobro za raziskovalce in raziskovalke v Sloveniji v akademski in gospodarski sferi, v povezavi z Evropo in svetom. Sedanji raziskovalni zakon je star 19 let, zato je smiselno pomagati Vladi pri izdelavi novega, modernejšega in kakovostnejšega. Uvodoma je navzoče nagovoril predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca in med drugim poudaril:

"Gre za pomemben dogodek v nizu odprtosti in demokratičnosti zakonodajnih procesov, saj bomo tehtno in argumentirano soočili predlagatelje s civilno in strokovno sfero. Slednje je še toliko bolj pomembno, saj so predlagane spremembe ter novosti zakona nujne, veljavni zakon je namreč star že 19 let in  kot tak nujno potrebuje prenovo, na to so nas opozarjali tudi v Slovenski akademiji znanosti in umetnosti ter iz Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije, ki sta tudi sodelovali pri samem usklajevanju.
Vsi se strinjamo, da je zakon, ki ureja delovanje in financiranje raziskovalne in inovacijske dejavnosti, temeljni zakon, in da so predlagane spremembe bolj kot ne izboljšave, se pravi, z njimi želimo urediti razmere za raziskovalno in inovacijsko dejavnost ter zagotoviti dodatna sredstva za njun uspešnejši prenos v prakso
, je povedal predsednik DS RS, Alojz Kovšca.

Predlog novega zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane