Medparlamentarna konferenca o skupni zunanji in varnostni ter obrambni politiki

Tiskalniku prijazna oblika

V četrtek, 9. septembra 2021 je v stavbi Parlamenta Republike v okviru parlamentarne dimenzije slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije potekala Medparlamentarna konferenca o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostni in obrambni politiki (SZVP/SVOP). Dogodka so se prek video povezave udeležile delegacije nacionalnih parlamentov držav članic Evropske unije, držav kandidatk in držav članic Zveze Nato, ki niso članice EU, delegacija poslank in poslancev Evropskega parlamenta ter predstavniki Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS).

Konferenci so sopredsedovali predsednica Odbora Državnega zbora za zunanjo politiko Monika Gregorčič, predsednik Odbora Državnega zbora za obrambo Samo Bevk, predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec ter predsednik Odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve David McAllister. Poleg predsedujočih sta udeležence srečanja uvodoma nagovorila predsednik Državnega zbora Igor Zorčič in predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je v svojem nagovoru poudaril, da se Evropska unija stalno sooča z novimi izzivi kot so zdravstvena kriza, naravne nesreče in geopolitične negotovosti. Te krojijo našo aktualno in bodočo politiko in nam vedno znova potrjujejo, da moramo delovati solidarno in predvsem skupaj, usklajeno ter premišljeno. Zato moramo okrepiti kapacitete za zagotavljanje varnosti ter si prizadevati za oblikovanje politik, ki bodo prispevale v povečanju zmogljivosti Evropske unije za odzivanje na krize. Tu prvi korak predstavlja revizija dobrih praks, ki lahko ponudi spoznanja o slabostih in uspešnih rešitvah ter nudi razmislek, kaj vse bi bilo še mogoče storiti za krepitev odpornosti Evropske unije.

Na konferenci je zbrane nagovoril tudi predsednik Republike Borut Pahor.

Tematsko je bila konferenca razdeljena na štiri vsebinske sklope:

I. panel: Prioritete skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike
II. panel: Novi izzivi, stari vzorci: premislek o vlogi zunanje politike EU v multipolarnem svetu
III. panel: Krepitev regionalnega partnerstva z državami Zahodnega Balkana prek skupne varnostne in obrambne politike
IV. panel: Razvoj zmogljivosti civilne zaščite EU in solidarnostna klavzula: vključevanje vojske

Prioritete skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne politike
je kot vabljeni govorec predstavil visoki predstavnik EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Josep Borrell.

Kot vabljeni govorci so v okviru Panela II nastopili dr. Anže Logar, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije, Janez Lenarčič, evropski komisar za krizno upravljanje ter Stefano Sannino, generalni sekretar Evropske službe za zunanje delovanje (ESZD).

Tematiko krepitve regionalnega partnerstva z državami Zahodnega Balkana prek skupne varnostne in obrambne politike so v okviru Panela III naslovili mag. Matej Tonin, minister za obrambo Republike Slovenije, Marko Makovec, namestnik generalnega direktorja za države Zahodne Evrope, Zahodnega Balkana, Turčijo in Veliko Britanijo v Evropski službi za zunanjepolitično delovanje (ESZD) ter Radmila Šekerinska Jankovska, ministrica za obrambo Republike Severne Makedonije.

Državni svet je v okviru konference pripravil IV. panel, katerega želja je bila proučiti možnosti, kaj še je mogoče storiti za krepitev odpornosti EU, zlasti z vidika skupne varnostne in obrambne politike in solidarnostne klavzule. V zadnjih letih smo namreč priča povečanju števila in silovitosti naravnih in drugih, s strani človeka povzročenih nesreč. Dobre prakse mobilizacije vseh razpoložljivih instrumentov so ponekod na nacionalni ravni že uveljavljene. Tako ima na primer Slovenija že vzpostavljen učinkovit sistem sodelovanja med Slovensko vojsko in Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Prav to prakso sta v okviru panela IV predstavila Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije in Borut Cesar, polkovnik Slovenske vojske.

Poleg njiju so kot vabljeni govorci nastopili Hans Das, vodja Generalnega direktorata za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (ECHO), ki je v svojem nagovoru poudaril, da čeprav kriza Covid-19 predstavlja prelomnico v našem pristopu kriznega upravljanja, pa so letošnji gozdni požari in poplave še okrepili občutek nujnosti, da bi povečali odpornost za vse vrste prihodnjih kriz. Ker se okoljska tveganja v Evropi spreminjajo, mora EU predvideti in se pripraviti na prihodnje krize, ki bodo, tako kot trenutna pandemija Covid-19, čezmejne narave in bodo prizadele več držav hkrati. Predstavil je RescEU, ki zagotavlja varnostno mrežo, ko so nacionalne zmogljivosti preobremenjene. Nedavna kriza je potrdila potrebo po usklajeni uporabi sredstev za soočanje z izzivi. Pojasni je,da je z okrepitvijo operativne razprave o zmogljivostih in usklajevanju z vojsko znotraj EU in zlasti z Natom ta kriza zagotovila tudi zagon za nadaljnjo krepitev splošnih civilno-vojaških odnosov na področju obvladovanja izrednih razmer.

V okviru panela je udeležence nagovoril tudi Hervé Bléjean, generalni direktor vojaškega štaba Evropske unije (EUMS), ki je poudaril, da v skladu s smernicami Sveta razvoj zmogljivosti EU temelji na najverjetnejših scenarijih tako se lahko oborožene sile napotijo ​​na območja izven EU kot instrument SZVP/SVOP. Eden od možnih scenarijev v teh smernicah Sveta je tudi podpora humanitarni pomoči in pomoči ob nesrečah. V tem okviru je EUMS že načrtoval, da bi določil vsa sredstva, potrebna za izvedbo operacije, ki bi se ujemala s prizadevanji civilne zaščite, vendar trenutno še ne na tleh EU. Pojasni je, da bodo nadaljnja usklajevanja in proučitev potrebnih zmogljivosti sledili, če bo odločitev o vključitvi vojske v prizadevanja civilne zaščite sprejeta kot rezultat strateškega kompasa.

Kot zadnja je zbrane v okviru panela nagovorila dr. Carolyn Moser, vodja raziskovalne skupine BORDERLINES na Inštitutu Maxa Plancka za primerjalno javno pravo in mednarodno pravo, ki je predstavila vsebino solidarnostne klavzule, ki predstavlja pravni okvir, ki omogoča EU in njenim državam članicam, da skupaj pomagajo državi članici, ki je žrtev naravne nesreče ali nesreče, ki jo povzroči človek, če prizadeta država članica meni, da so njene zmogljivosti odzivanja presežene. Navzočim je predstavila dileme zakaj solidarnostna klavzula do sedaj kljub porastu in silovitosti nesreč še nikoli ni bila uporabljena in pozvala k razmisleku, da bi ta manjko v prihodnosti ob politični volji lahko odpravili.

Foto: Milan Skledar

Copyright 2018, Vse pravice pridržane