Javnost dela

Tiskalniku prijazna oblika

Delo Državnega sveta in njegovih delovnih teles je javno. Javnost se lahko omeji ali izključi samo, če tako odloči Državni svet ali delovno telo (52. člen Zakona o Državnem svetu). Seje Državnega sveta in komisij so javne in jih lahko neposredno spremljajo državljani.

Javnost dela je zagotovljena tudi prek medijev; na voljo so jim vsa gradiva (razen gradiv zaupne narave) za seje Državnega sveta in njegovih delovnih teles. Javnost je o delu in dogajanjih v Državnem svetu obveščena tudi prek novinarskih konferenc, s sporočili, izjavami, spletnih strani in Biltena DS. Novinarske konference lahko sklicujejo predsednik Državnega sveta v imenu Državnega sveta, predsedniki komisij in vodje interesnih skupin pa v imenu komisij oziroma interesnih skupin.

Delo Državnega sveta, njegove odločitve oziroma sklepi so predstavljeni na spletnih straneh, v Poročevalcu Državnega sveta Republike Slovenije  in v Biltenu Državnega sveta.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane