71. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 71. seji 18. 10. 2021 podprla Predlog za razpis referenduma za ustanovitev Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj v novo Občino Golnik, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev Državnega zbora s prvopodpisano Matejo Udovč.

Državni svetniki so poudarili, da je v fazi, ko se odloča o morebitnem razpisu referenduma, na katerem bi se ugotavljala volja prebivalcev na referendumskem območju 22 naselij (Babni vrt, Bobovek, Britof, Čadovlje, Golnik, Goriče, Ilovka, Kokrica, Letenice, Mlaka pri Kranju, Orehovlje, Pangršica,Povlje, Predoslje, Srakovlje, Srednja vas-Goriče, Suha pri Predosljah, Tatinec, Tenetiše, Trstenik, Zalog in Žabje), ključnega pomena izpolnjevanje zakonskih pogojev za novoustanovljeno občino Golnik in za preostanek Mestne občine Kranj, vključno z izpolnjevanjem pogojev za mestno občino. Glede na ugotovitev Vlade, da so zakonski pogoji za razpis referenduma za ustanovitev nove Občine Golnik z izločitvijo dela Mestne občine Kranj izpolnjeni, po mnenju komisije ni razlogov za nasprotovanje predlogu za razpis referenduma. V nadaljevanju pa je pomembno, da zakonodajalec upošteva referendumski rezultat.

Video in foto: Milan Skledar /S-tv

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane