dr. Dušan Štrus

Tiskalniku prijazna oblika

Sekretar Državnega sveta Republike Slovenije

Imenovan 12. 12. 2017

Dr. Dušan Štrus, sekretar Državnega sveta, je leta 2007 doktoriral na Pravni fakulteti v Ljubljani iz področja ustavnega prava. V letu 2011 je izdal knjigo z naslovom Drugi dom parlamenta, v kateri je predstavil način oblikovanja in pristojnosti drugih domov držav sveta. Od leta 2002 je zaposlen v Državnem svetu Republike Slovenije, kjer je bil do leta 2013 vodja Službe za pravne in analitične zadeve, od leta 2013 do leta 2017 namestnik sekretarja Državnega sveta. Njegovo delo je v teoriji in praksi povezano ne samo z Državnim svetom, ampak tudi s parlamentom v celoti, saj je delo Državnega sveta zelo povezano z delom Državnega zbora. Izdal je več kot petnajst monografskih del kot avtor ali urednik ter člankov s področja ustavnega, parlamentarnega in volilnega prava. Nekateri izmed njih so prevedeni v tuje jezike.

Z ustavnim in parlamentarnim pravom je povezano tudi njegovo pedagoško delo. Na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani je bil leta 2014 ponovno imenovan v naziv višjega predavatelja. Poleg tega opravlja tudi predavanja na Upravni akademiji za obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv iz področij državna ureditev in sistem zakonodajne, izvršilne in sodne veje oblasti ter razmerja med njimi.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane