Informacije javnega značaja

Tiskalniku prijazna oblika

Seje Državnega sveta

Seje delovnih teles

Vprašanja in pobude državnih svetnic in svetnikov

Šifrant državnega sveta

​E-Poročevalec Državnega sveta

​Poročila o delu Državnega sveta

Civilna družba (posveti, zborniki)

Revizijsko poročilo

 

Seje Državnega sveta 

Naziv: Državni svet
Naziv zbirke podatkov: Seje Državnega sveta Področje (šifrant): Vlada, javni sektor Opis vsebine: Vabila za redne in izredne seje DS (dnevni red, materiali, posnetki sej, sprejeti sklepi).
Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F)
Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe ni omejitev: (ponovna uporaba je brezplačna)
Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov: 
http://www.ds-rs.si/?q=delo-ds/redne-seje
http://www.ds-rs.si/?q=delo-ds/izredne-seje
http://www.ds-rs.si/?q=mediji/videoposnetki#posveti
Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
Datum nastanka marec: 2003
Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): stalno 
Oblika zapisa: html, PDF (vsebina) 
Jezik zapisa: Slv
Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
 

 

Seje delovnih teles Državnega sveta

Naziv institucije: Državni svet
Naziv zbirke podatkov: Seje delovnih teles
Področje (šifrant): Vlada, javni sektor
Opis vsebine: Vabila, materiali za seje, pripravljena mnenja in poročila komisij DS, ki se posredujejo v Državni zbor.  
Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F)
Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov: http://www.ds-rs.si/?q=node/43
Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
Datum nastanka: marec 2003
Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): stalno
Oblika zapisa: html, PDF (vsebina) 
Jezik zapisa: Slv
Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
 

 

Vprašanja in pobude državnih svetnic in svetnikov 

Naziv institucije: Državni svet
Naziv zbirke podatkov: vprašanja in pobude državnih svetnic in svetnikov
Področje (šifrant): Vlada, javni sektor
Opis vsebine: Vprašanja in pobude državnih svetnikov naslovljene na različne državne organe in odgovori institucij.
Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F)
Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov: http://www.ds-rs.si/?q=delo-ds/e-porocevalec-drzavnega-sveta
Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
Datum nastanka: marec 2003
Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): stalno
Oblika zapisa: html, PDF (vsebina) 
Jezik zapisa: Slv
Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
 

 

Šifrant Državnega sveta 

Naziv institucije: Državni svet
Naziv zbirke podatkov: Šifrant Državnega sveta
Področje (šifrant): Vlada in javni sektor
Opis vsebine: Podatki o državnih svetnikih, članstvu državnih svetnikov v komisijah in interesnih skupinah
Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F)
Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:
http://www.ds-rs.si/?q=kdo-smo/drzavni-svetniki
http://www.ds-rs.si/?q=kdo-smo/komisije
http://www.ds-rs.si/?q=kdo-smo/interesne-skupine
http://www.ds-rs.si/kdo-smo/strokovna-sluzba-drzavnega-sveta
Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
Datum nastanka: december 2017
Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): stalno
Oblika zapisa: html, PDF (vsebina)
Jezik zapisa: Slv
Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
 

 

​E-Poročevalec Državnega sveta

Naziv institucije: Državni svet
Naziv zbirke podatkov: E- Poročevalec Državnega sveta
Področje (šifrant): Vlada, javni sektor
Opis vsebine: Zakonodajne pobude, zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti, poročila o delu,
Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F)
Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:
http://www.ds-rs.si/?q=delo-ds/e-porocevalec-drzavnega-sveta
http://www.arhiv.ds-rs.si./indexc4b8.html?q=publikacije/porocevalec
Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
Datum nastanka: 2003
Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): stalno
Oblika zapisa: html, PDF (vsebina)
Jezik zapisa: Slv
Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
 

 

​Poročila o delu Državnega sveta

Naziv institucije: Državni svet
Naziv zbirke podatkov: Poročilo o delu Državnega sveta
Področje (šifrant): Vlada, javni sektor
Opis vsebine: Poročilo o delu DS v posameznem letu in v mandatu, zbrani podatki o sprejetih mnenjih na komisijah in plenarnem zasedanju, obravnavi zakonodaje, pobudah državnih svetnikov.
Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F)
Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov: http://www.ds-rs.si/?q=publikacije/porocila-o-delu-drzavnega-sveta
Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
Datum nastanka: 2006
Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): stalno
Oblika zapisa: html, PDF (vsebina)
Jezik zapisa: Slv
Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
 

 

Civilna družba (posveti, zborniki)

Civilna družba (posveti, zborniki)

Naziv institucije: Državni svet
Naziv zbirke podatkov: Civilna družba
Področje (šifrant): Vlada, javni sektor
Opis vsebine: Posnetki posvetov organiziranih v DS, predstavitev zbornikov, ki nastanejo na podlagi posvetov. DS podeljuje plakate zaslužnim prostovoljcev - seznami in obrazložitve so na spletu.
Pravne podlage: Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US in 21/13 – ZFDO-F)
Ključne besede (deskriptorji EUROVOC-a):
Območje, na katero se vsebovani podatki nanašajo: Slovenija
Dostopnost podatkov (šifrant): na voljo je spletni vpogled v podatke
Morebitni posebni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: ne velja noben pogoj
Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene ponovne uporabe: ni omejitev (ponovna uporaba je brezplačna)
Internetni naslov za dostop/vpogled podatkov:
http://www.ds-rs.si/?q=civilna-druzba/plakete
http://rastocaknjiga.si/?p=castni-pokrovitelj.html
http://www.ds-rs.si/?q=civilna-druzba/posveti-javne-razprave
http://www.ds-rs.si/?q=publikacije/zborniki-s-posvetov
http://www.ds-rs.si/?q=drustvo-drzavnih-svetnikov
Internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
Datum nastanka: 2006
Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): stalno
Oblika zapisa: html, PDF (vsebina)
Jezik zapisa: Slv
Opis morebitne povezanosti (odvisnosti) podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo, da ni take povezave: ni povezave
 

 

 

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Državnega sveta Republike Slovenije 

- Povzetek revizijskega poročila za leto 2010

- Revizijsko poročilo za leto 2010

Katalog informacij

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv: Državni svet Republike Slovenije
Sedež: Ljubljana, Šubičeva ulica 4
Odgovorna uradna oseba: dr. Dušan Štrus, sekretar Državnega sveta  
Datum prve objave kataloga: 
Večina informacij javnega značaja po 10. členu Zakona o dostopu do informacij javnega značaja je dostopna na spletni strani Državnega sveta od leta 1996
Datum zadnje spremembe: 22. 12. 2017
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.ds-rs.si 
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika kataloga je dostopna na sedežu Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana

Opis metapodatkov informatiziranih zbirk je dostopen na portalu odprtih podatkov javne uprave:  https://podatki.gov.si/

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Podatki o organu

Opis delovnega področja (ustavna opredelitev, pristojnosti)

Sestava Državnega sveta

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

/

2.c Kontaktni podatki uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: 
dr. Dušan Štrus, sekretar Državnega sveta, tel.: 01 478 9801

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (prek državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov) 

Zakonski in podzakonski akti Republike Slovenije

Drugi akti, ki urejajo področje dela

Sklep o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v službi Državnega sveta Republike Slovenije

Predpisi EU

Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v EU

Poslovnik Konference odborov parlamentov EU za evroopske zadeve

2.f  Seznam predlogov predpisov (prek državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov
Trenutno ni novih predlogov za zakonodajo, ki neposredno vplivajo na delo Državnega sveta, vendar bo zaradi odločbe Ustavnega sodišča U-I-248/08 v zakonodajni postopek vložen Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Državnem svetu.

2.g  Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

  • postopek potrditve mandatov državnih svetnikov;
  • postopek volitev predsednika in podpredsednika Državnega sveta;
  • postopek imenovanja sekretarja Državnega sveta;
  • postopek izvolitve komisije in imenovanja sekretarjev komisij;
  • postopki v zvezi z imuniteto članov Državnega sveta;
  • postopki v zvezi s pristojnostmi Državnega sveta v zakonodajnem postopku- zakonodjna pobuda, menenje k zadevam iz pristojnosti Državnega zbora, zahteva      
  • za ponovno obravnavo zakona, predlog za sprejem obvezne razlage zakona,  zahteva za razpis refernduma;
  • postopek za sprejem zahteve za preiskavo iz 93. člena Ustave (parlamentarna preiskava);
  • postopek za sprejem zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

-

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam drugih zbirk

Pri določanju cen posredovanja informacij se uporabljajo določbe Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05 in 119/07).

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sporočila za javnost 
Koledar dogodkov
Publikacije

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Dostop prek spletnega mesta.
Neposredni (fizični) dostop je možen vsak delovni dan od 9. do 15. ure na sedežu organa.

 

4. Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Pogosta vprašanja:
  - Sklepi Državnega sveta
  - Dnevni red sej Državnega sveta 

Obrazec_letno_porocilo_informacije_javnega_znacaja_2016

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane