Društvo državnih svetnikov

Tiskalniku prijazna oblika

Društvo državnih svetnikov je prostovoljno združenje nekdanjih in sedanjih članic in članov Državnega sveta. Namen društva je združevanje sedanjih in bivših državnih svetnikov, spodbujanje aktivnosti za urejanje statusnih zadev državnih svetnikov, spodbujanje razprav o parlamentarizmu, dvodomnosti in demokraciji, skrb za interese članov ter medsebojna pomoč pri razreševanju težav in problemov, s katerimi se člani soočajo. Namen društvo dosega z izvajanjem letnih srečanj, prirejanjem okroglih miz, seminarjev, posvetov, članskih sestankov, predavanj, organizacijo udeležbe v mednarodnih organizacijah in društvih ter na druge načine, z izdajanjem publikacij v skladu z veljavnimi predpisi in imenovanjem častnih članov in podeljevanjem priznanj društva.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane