Komisije

Tiskalniku prijazna oblika

Mandatno-imunitetna komisija

Komisija za državno ureditev

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 

Mandatno-imunitetna komisija:

predsednik: Franci Rokavec
podpredsednica: Lidija Jerkič

člani:

1. Igor Antauer
2. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
3. Cvetko Zupančič

Sekretar komisije: Miha Plahutnik, 01 478 9603

 

Komisija za državno ureditev:

predsednik: Rajko Fajt
podpredsednik: mag. Marko Zidanšek

člani:

1. Milan Ozimič
2. Željko Vogrin 
3. Bojan Kekec
4. Franjo Naraločnik
5. dr. Marjan Maučec
6. Bojana Potočan
7. Branimir Štrukelj

Sekretarka komisije: mag. Mateja Poljanšek,  tel.: 01 478 9815

 

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve:

predsednik: Bojan Kekec
podpredsednik: Igor Antauer

člani:

1. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
2. Željko Vogrin 
3. Samer Khalil
4. Bojana Potočan
5. mag. Peter Požun
6. mag. Miroslav Ribič
7. Branko Šumenjak
8. Davorin Terčon
9. mag. Igor Velov
10. Bogomir Vnučec

Sekretarka komisije: Lilijana Žurman,  tel.: 01 478 9814

 

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

predsednik: mag. Marija Lah
podpredsednik: Tomaž Horvat

člani:

1. Franc Golob
2. Mitja Gorenšček
3. Danijel Kastelic
4. Oskar Komac
5. Alojz Kovšca
6. Boris Popovič
7. Jože Smole
8. Srečko Ocvirk
9. mag. Marko Zidanšek
10. Branko Tomažič
11. Dušan Strnad

Sekretar komisije: Miro Podlipec,  tel.: 01 478 9810

 

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

predsednik: Branimir Štrukelj
podpredsednik: Bojan Režun

člani:

1. Rajko Fajt
2. Tone Hrovat
3. prof. dr. Branka Kalenić Ramšak
4. Dejan Crnek
5. mag. Miroslav Ribič
6. Matjaž Švagan
7. prof. dr. Matjaž Gams
8. Janoš Kern

Sekretarka komisije: mag. Damijana Zelnik,  tel.: 01 478 9929

 

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide:

predsednik: mag. Peter Požun
podpredsednik: Danijel Kastelic

člani:

1. Igor Antauer
2. prof. dr. Matjaž Gams
3. Mitja Gorenšček
4. Tomaž Horvat
5. Lidija Jerkič
6. Alojz Kovšca
7. Ladislav Rožič
8. Jože Smole

Sekretarka komisije: mag. Nuša Zupanec,  tel.: 01 478 9935

 

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj:

predsednik: Dušan Strnad
podpredsednik: Samer Khalil

člani:

1. Dejan Crnek
2. Franc Golob
3. Franjo Naraločnik
4. Milan Ozimič
5. Boris Popovič
6. Franci Rokavec
7. Branko Šumenjak
8. Davorin Terčon
9. mag. Igor Velov
10. Bogomir Vnučec
11. Cvetko Zupančič
12. Bojan Režun
13. Matjaž Švagan
14. Oskar Komac
15. Janoš Kern

Sekretarka komisije: Meta Štembal,  tel.: 01 478 9807

 

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

predsednik: Cvetko Zupančič
podpredsednik: Branko Tomažič

1. Tone Hrovat
2. mag. Marija Lah
3. dr. Marjan Maučec
4. Franci Rokavec
5. Srečko Ocvirk
6. Ladislav Rožič

Sekretarka komisije:   mag. Eva Obreza Modic, 01 478 9819

Copyright 2018, Vse pravice pridržane