57. seja Komisije Državnega sveta kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
27. 6. 2022 - 10:00
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPRESTAVITEV SEJE


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1D), skrajšani postopek, EPA 38-IX

2. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2021/2022 (oktober 2021 - april 2022), EPA 2696-VIII

3. Predlog odloka o preoblikovanju samostojnega visokošolskega zavoda Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto (OdPFIINM), EPA 12-IX

Copyright 2018, Vse pravice pridržane